Data:04-02-2018
Wykonawcy:Katarzyna Przybylska- flet; Agata Piotrowska-Bartoszek - obój, Maria Katarzyna Filipiak - wiolonczela
Program
Georg Philip Telemann (1681- 1767) – Trio Tafel-Musik na flet obój i wiolonczelę; Georg Philip Telemann – Duet–Sonata na flet i obój; Antonio Vivaldi (1678-1741) – Concerto na flet, obój i wiolonczelę RV 103;Georg Philip Telemann – Duet - Sonata na flet i obój; Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Sonata BWV 1038(C) 2002-2004 Warden